Żywiec - informacje


30.733
mieszkańców Żywca
14.717
mężczyzn
16.016
kobiet

4.452
w wieku przedprodukcyjnym

18.892
w wieku produkcyjnym

7.389
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

113
zawarto małżeństw

253
urodzeń

430
zgonów

-177
przyrost naturalny
miasto Żywiec
dochody

171.454.016
wydatki

170.448.512
struktura wydatków Żywca

352.601
0,207%
Rolnictwo i łowiectwo

1.243.924
0,730%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

15.345.038
9,003%
Transport i łączność

13.704.586
8,040%
Administracja publiczna

45.509
0,027%
Turystyka

3.135.553
1,840%
Gospodarka mieszkaniowa

15.547
0,009%
Działalność usługowa

204.420
0,120%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

300
0,000%
Obrona narodowa

2.013.056
1,181%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

65.047
0,038%
Obsługa długu publicznego

55.539.724
32,584%
Oświata i wychowanie

1.085.767
0,637%
Ochrona zdrowia

6.425.790
3,770%
Pomoc społeczna

4.508
0,003%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.565.945
0,919%
Edukacyjna opieka wychowawcza

18.317.776
10,747%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.027.855
3,536%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.148.144
1,260%
Kultura fizyczna i sport

43.020.704
25,240%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-23 01:34
REKLAMA
pogoda Żywiec
12.4°C
wschód słońca: 06:33
zachód słońca: 18:36
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Żywcu

kiedy
2023-10-17 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-23 20:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-10-28 18:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-08 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany