Alert Edukacyjny. Lekcje z pandemii

Wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego rewolucję, wymagały działań natychmiastowych i powszechnych, odmiennych od standardowej praktyki edukacyjnej. Czy nauczyciele, wykładowcy, uczniowie i studenci poradzili sobie z wyzwaniami, jakie postawiło przed nimi zamknięcie szkół i uczelni? Jakie wnioski wyciągnie z pandemii oświata oraz czym poskutkuje to w przyszłości? Czy w czasie pandemii paradoksalnie mimo utrudnionych warunków nauczania zarówno uczniowie, jak i nauczyciele nie mieli okazji nauczyć się więcej niż dotychczas? W najnowszym Alercie Edukacyjnym prof. Jerzy Hausner wraz z grupą ekspertów analizuje m.in. przebieg oraz wpływ pandemii na system oświaty, relacje między szkołą a rodzicami, a także wskazuje najistotniejsze filary wzmacniania odporności systemu edukacji.
Koronawirus
śląskie
13312
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
 • Nauczanie zdalne wiązało się często z zadawaniem uczniom dużej ilości materiału do opanowania, co wymagało udziału rodziców jako asystentów nauczyciela lub wręcz korepetytorów – alarmowaliśmy w tej sprawie w jednym z Alertów. Jednak niewątpliwie ostatnie miesiące przyczyniły się do większego zainteresowania rodziców edukacją własnych dzieci. Dotychczas jedynie niektóre społeczności rodzicielskie, szczególnie w dużych miastach, były aktywne w procesie organizacji edukacji i podejmowania współodpowiedzialności lub wręcz przejmowania odpowiedzialności za edukację dziecka. Ciągle jednak duża grupa rodziców postrzegała szkołę jako instytucję, która ma wypełniać samodzielnie wszystkie obowiązki związane z kształceniem. Znacząca (choć czasem zbyt duża) rola rodziców w edukacji zdalnej może skutkować zmianą takiej postawy. To szansa dla szkoły i rodziców na budowanie prawdziwego partnerstwa edukacyjnego.
 • Czas kryzysu pokazał, jak wielka była rola dyrektora lub dyrektorki szkoły albo rektora w uczelniach. Dobra lub zła. Dlatego tak ważne jest, aby osoby kierujące szkołami dostały wsparcie w staniu się CEO (Chief Education/Experience Officer). Jest już w Polsce sporo sprawdzonych programów pomagających dyrektorom stać się liderami w oświacie. Powinniśmy je upowszechnić.
 • Z badań analizujących sytuację w szkołach i w uczelniach wynika, że doświadczenia czasu pandemii powinny być podstawą do zmian w sposobie zorganizowania instytucji oraz w sposobie prowadzenia dydaktyki. Kraje, w których okres zaburzenia rutyny systemu edukacyjnego przez pandemię zostanie przeanalizowany, a działanie instytucji najprawdopodobniej zostanie zmienione, lepiej przygotują swoje młode pokolenie do kreatywnego i zorganizowanego działania w okresach nieoczekiwanych zagrożeń. 
Pełny tekst nowego Alertu Edukacyjnego jest już dostępny na stronie: www.oees.pl/dobrzewiedziec.

Dokument opracowali:
 • prof. dr hab. Przemysław Czapliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Krystyna Dynowska-Chmielewska – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • dr hab. Michał Federowicz – Instytut Filozofii i Socjologii PAN
 • prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski
 • Oktawia Gorzeńska – Projekt Społeczny Nauczycieli – lekcjewsieci.pl
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzierski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Paweł Kudzia – Instytut Humanites
 • Jerzy Wiśniewski – Center for Social and Economic Research
 • dr Michał Zwierżdżyński – Akademia Górniczo-Hutnicza
Wyniki dyskusji specjalnych grup ekspertów są przedstawiane i upubliczniane w formie opinii na temat najważniejszych bieżących problemów, z którymi muszą zmierzyć się instytucje państwowe i organy państwa.

Powyższe działanie to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
śląskie
13312
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Żywcu

kiedy
2020-09-27 16:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-10 16:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-17 18:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-13 19:00
miejsce
Miejskie Centrum Kultury, Żywiec,...
wstęp biletowany